„Gospodarka surowcami i ochrona złóż”  - Ochrona Środowiska, I rok MU

Dr hab. Jerzy Cabała

Zagadnienia do egzaminu:

  1. Szkody górnicze - definicja i geneza 
  2. Deformacje ciągłe górotworu i powierzchni terenu
  3. Deformacje nieciągłe
  4. Wpływ czynników geologiczno-górniczych na deformacje powierzchni
  5. Prognozowanie i ograniczanie wielkości szkód górniczych
  6. Pojęcia ogólne: surowce mineralne, poziom recyklingu niektórych surowców np. Sn, Al, Pb, Ag, Mo,. Wielkość globalnej produkcji metali i kopalin niemetalicznych. Historia wykorzystania przez człowieka niektórych surowców: Au, Sn, As, Fe, Cu, Pb, Hg, Sb, Ag. Jednostki i formuły handlowe (loco, franco) stosowane w obrocie surowcami mineralnymi.
  7. Czynniki kształtujące ceny surowców mineralnych (Zmiany cen: ropy naftowej, gazu ziemnego, złota, platyny, miedzi, cynku, ołowiu i srebra).
  8. Złoża, rejony eksploatacji, wydobycie, jakość kopalin oraz geneza następujących surowców w Polsce:

Ø     Gliny ceramiczne

Ø     Kreda pisząca

Ø     Piaski szklarskie

Ø     Bursztyn

  1. Rejony wydobycia, rodzaje rud i kopalin oraz perspektywy eksploatacji w Polsce złóż:

Ø     Cynku i ołowiu

Ø     Żelaza

Ø     Miedzi

Ø     Srebra

Ø     Złota

Ø     Siarki

  1. Rejony wydobycia, zasoby, jakość kopalin oraz perspektywy i struktura wydobycia surowców energetycznych w Polsce:

Ø     Węgiel kamienny

Ø     Węgiel brunatny

Ø     Ropa naftowa

Ø     Gaz ziemny

Ø     Gazy szlachetne (hel)

6.      Gospodarka wybranymi surowcami na świecie. Złoża, rejony wydobycia główni producenci rodzaje kopalin, minerały użyteczne Perspektywy wydobycia:

Ø     Diamenty

Ø     Uran

Ø     Złoto

Na zajęciach przedstawione zostały tematy 1 do 22, na egzaminie może się pojawić (do wyboru) także pytanie z tego zakresu. Występowanie na świecie i w Polsce, zasoby, historia odkrycia i zastosowania w przemyśle, wymiana handlowa, skład mineralny surowców pierwotnych, rodzaje surowców w obrocie handlowym, główni producenci, struktura zużycia w przemyśle, ceny.

1 Węgiel kamienny
2. Ropa naftowa
3. Gaz ziemny
4. Żelazo
5. Miedź
6. Cynk
7. Ołów
8. Cyna
9. Wolfram
10. Kobalt
11. Nikiel
12. Chrom
13. Aluminium
14. Uran
15. Srebro
16. Platyna
17. Siarka
18. Złoto
19. Antymon
20. Molibden
21. Rtęć
22. Diamenty