Wykład z Geologii i ekonomiki złóż

Uwaga !!!      I termin egzaminu został wstępnie ustalony na dzień 14 czerwca 2017r.  godzina 12.00

II-gi termin 21 czerwca godz. 12.00

 

 zalecana literatura:Publikacje po 19995r.                          linki:Linki geolog.gif (2512 bytes)

Genetyczne typy rud Złoża hydrotermalne i osadowe
   
Podział złóż Obszary mobilne
Zagadnienia do egzaminu:

1 Rys historyczny - geologia złóż

2 Podstawowe pojęcia

2.1 Formy ciał kopalin użytecznych

3 Podział złóż

3.1 Skład mineralny złóż

3.2 Skład pierwiastkowy złóż

3.2.1 Powinowactwo geochemiczne pierwiastków

3.2.2 Występowanie pierwiastków w skorupie ziemskiej

3.3 Migracja pierwiastków w skorupie ziemskiej

3.4 Złoża i ich klasyfikacje

3.4.1 Klasyfikacja technologiczna

3.4.2 Klasyfikacja geotektoniczna

3.4.3 Klasyfikacja geologiczna

3.4.4 Klasyfikacja morfologiczna

3.4.5 Klasyfikacja mineralogiczna

3.4.6 Klasyfikacja formacyjna

3.4.7 Klasyfikacja genetyczna złóż

4 Głębokość powstawania złóż

5 Złoża w obszarach stabilnych i mobilnych

5.1 Złoża obszarów geosynklinalnych

5.2 Złoża w obszarach platformowych

5.3 Złoża stref oceanicznych

6 Złoża w formacjach magmowych

6.1 Złoża likwacyjne

6.2 Złoża wczesnomagmowe

6.2.1 Złoża diamentów

6.3 Złoża późnomagmowe

7 Złoża pegmatytowe

8 Złoża karbonatytowe

9 Złoża skarnowe

10 Złoża pneumatolityczne

10.1 Złoża albitytowe

10.2 Złoża grejzenowe

11 Złoża hydrotermalne

11.1 Złoża paragenez kwarcowych

11.2 Złoża paragenez siarczkowych

11.3 Złoża paragenez węglanowych

11.4 Złoża wulkanogeniczne (hydrotermalne)

12 Wtórne zmiany w skałach złożowych:

13 Złoża wietrzeniowe

13.1 Chemizm stref utlenienia

14 Złoża rozsypiskowe

15 Złoża osadowe

15.1 Diageneza

16 Złoża żelaza (Fe)

16.1 Złoża magmowe

16.1.1 Złoża tytano-magnetytowe

16.1.2 Złoża apatytowo-magnetytowe

16.2 Złoża skarnowe

16.3 Złoża hydrotermalne

16.4 Złoża osadowe

16.5 Złoża metamorfogeniczne Fe

17 Złoża manganu (Mn)

17.1 Geochemia manganu

17.1.1 Złoże Cziaturi w Gruzji 

17.1.2 Złoże Morro da Mina

18 Złoża chromu (Cr)

18.1 Złoża chromitów

18.1.1 Masyw Bushveldu (część wschodnia- chromitonośna)

18.1.2 Złoże Selukwe w Rodezji 

19 Złoża niklu (Ni)

19.1 Geochemia

19.2 Typy złóż rud niklu

19.2.1 Złoża rejonu Sudbury 

19.2.2 Złoża Nowej Kaledonii 

20 Złoża kobaltu (Co)

20.1 ZŁOŻA KOBALTU

20.1.1 Złoże Cobalt

21 MOLIBDEN (Mo)

21.1 Geochemia molibdenu

21.2 Typy złóż molibdenu

21.2.1 Złoże Climax

22 WOLFRAM (W)

22.1 Typy genetyczne złóż wolframu

22.1.1 Złoża prowincji Kiangsi 

23 CYNA (Sn)

23.1 Geochemia cyny

23.2 Rodzaje złóż Sn

23.2.1 Złoża Manono - Kitololo

23.2.2 Boliwijska prowincja cynonośna - (Oruro, Potosi Llallagua)

23.2.3 Malajska prowincja cynonośna - Złoża SE Azji

24 RTĘĆ (Hg)

24.1 Geochemia i mineralogia

24.2 Typy złóż rtęci

24.2.1 Złoże Almaden 

25 MIEDŹ

25.1 Złoża Magmowe

25.2 Złoża hydrotermalne

25.2.1 Złoże Chuquicamata 

25.3 Złoża osadowe miedzi

25.3.1 Złoża Zambii i Zair

26 Złoża aluminium

26. 1 Geochemia i mineralogia

26.2 Rozmieszczenie złóż Al

26.2.1 Złoża pierwotne, magmowe

26.2.2 Złoża wietrzeniowe, boksyty.