UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Wydział Nauk o Ziemi

KATEDRA GEOMORFOLOGII

 

          
          Strona główna

          Historia

          Aktualności

          Struktura

          Pracownicy

          Dydaktyka

          Ćwiczenia terenowe

          Prace magisterskie

          Kras i Speleologia

          Szkoła Speleologiczna

          Konferencje

          Linki


4 Międzynarodowy
Rok Polarny
(IPY 2007-2008)"Karst and Cryokarst"


Film z Lodowca Hansa

 

XX SZKOŁA SPELEOLOGICZNA

Cieszyn - Liptowski Mikulasz, 9-15.02.2001

ORGANIZATORZY

Pracownia Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego
Katedra Geomorfologii, Uniwersytet Śląski
Sprava Slovenskych Jaskyn, Liptovsky Mikulas
Slovenske Muzeum Ochrany Prirody a Jaskinarstva, Liptovsky Mikulas

KOMITET NAUKOWY

Jean Nicod
Honorowy Przewodniczący

Adolfo Eraso, Vladimir Panos
Jerzy Głazek, Josef Rehak
Stefan Kozłowski, Andrzej Różkowski
Jerzy Liszkowski, Ugo Sauro
Teresa Madeyska, Jurij Trzcinski
Jacek Motyka, Teresa Wiszniowska


KOMITET ORGANIZACYJNY

Marian Pulina (Uniwersytet Śląski - przewodniczący)
Andrzej Tyc (Uniwersytet Śląski - sekretarz)
Violetta Krzaczek (Uniwersytet Śląski - sekretariat)
Grażyna Tetela (Uniwersytet Śląski)
Josef Hlavac (SSJ, Liptovsky Mikulas)
Pavel Bella (SSJ, Liptovsky Mikulas)
Marcel Lalkovic (SMOPaJ, Liptovsky Mikulas)

Szkoła odbyła się pod Honorowym Patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Tadeusza Sławka

Szkoła odbywa się pod auspicjami
"Komisji Krasu"
Międzynarodowej Unii Geograficznej

 

PROGRAM NAUKOWY

9.02.2001 (PIĄTEK)

10.00 - Wyjazd uczestników Szkoły spod budynku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu
11.00 - Wyjazd spod budynku Rektoratu UŚ w Katowicach, przejazd do Liptowskiego Mikulasza. Po południu zakwaterowanie w Hotelu "Pyramida"
18.00 - Przywitanie uczestników Szkoły przez Dyrektora Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii w Liptowskim Mikulaszu - Inż. Marcela Lalkovica oraz zwiedzenie wystawy przyrodniczej i speleologicznej w Muzeum. Wieczorem spotkanie z pracownikami Muzeum

10.02.2001 (SOBOTA)

Całodzienna wycieczka terenowa w Dolinie Demianowskiej i zwiedzenie jaskiń tej doliny (Jaskinia Slobody, Jaskinia Mieru i Demianowska Jaskinia Lodowa). Wycieczka kierowana przez pracowników Zarządu Jaskiń Słowackich w Liptowskim Mikulaszu - Dr Pavla Bellę, Petera Gazika i Jana Zelinkę. W Jaskini Lodowej uczestnicy zapoznali się z profilem osadów datowanych metodą torowo-uranową przez zespół - H. Hercman, J. Głazek, P. Bella, S.-E. Lauritzen, M. Gradziński i R. Lovlie. Jest to profil, który umożliwił rekonstrukcję rozwoju Demenowskiego systemu jaskiniowego w Niżnych Tatrach. Informacji udzielił Prof. Jerzy Głazek. Późnym popołudniem spotkanie zorganizowane przez Zarząd Jaskiń Słowackich, z udziałem Dyrektora - Josefa Hlavaca.

11.02.2001 (NIEDZIELA)

W godzinach południowych przejazd uczestników Szkoły do Cieszyna. Po drodze uczestnicy zapoznali się z aktualnymi depozycjami trawertynów wokół wypływów w miejscowości Besenova. Wieczorem zakwaterowanie w Hotelu "Academicus" w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

12.02.2001 (PONIEDZIAŁEK)

10.00 - Uroczyste otwarcie XX Szkoły Speleologicznej - okolicznościowe przemówienia: Prof. Mariana Puliny - Kierownika Naukowego Szkoły Speleologicznej; Dr hab. Pavla Bosaka - Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Unii Speleologicznej; Prof. Adolfo Eraso - Kierownika Komisji Jaskiń Lodowcowych i Krasu Regionów Polarnych Międzynarodowej Unii Speleologicznej
10.30 - 12.30 - Sesja naukowa poświęcona geologii i geomorfologii obszarów krasowych pod kierunkiem Prof. J. Głazka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Dr hab. Pavla Bosaka (Czeska Akademia Nauk, Praga)

M. Pulina, J. Żaba, A. Polonius - Związek rozwoju form w Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim z tektoniczną aktywnością podłoża Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
N. Zupan-Hajna - Geneza drobnoziarnistego materiału węglanowego w osadach jaskiniowych
J. Głazek, M. Sklizmunt - Przedgórnoeoceński kras w Tatrach

13.00 -14.00 - Sesja naukowa poświęcona geologii i geomorfologii obszarów krasowych pod kierunkiem Prof. J. Liszkowskiego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i Prof. J. Trzcinskiego (Instytut Skorupy Ziemskiej Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku)

T. Madeyska - 130 lat badań młodoplejstoceńskich osadów jaskiniowych w Polsce
A. Tyc, J. Liszkowski, V. Andrejchuk - Mechanizmy i kinematyka powstawania i rozwoju form zapadliskowych - stan badań

20.00 - Pokaz przeźroczy i filmu video:

A. Szynkiewicz - Zjawiska krasowe i jaskinie Australii (informacja ilustrowana przeźroczami)
H. Zyzańska, H. Zyzański - Nowe odkrycia jaskiń w Górach Kaczawskich: Jaskinia Kryształowa, Jaskinia Zimowa, Jaskinia Imieninowa (informacja ilustrowana filmem video nakręconym przez TVP-Wrocław)

13.02.2001 (WTOREK)

9.00 - 10.15 - Sesja naukowa poświęcona hydrologii krasowej pod kierunkiem Prof. J. Motyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) i Prof. Jean-Noёl Salomon (Uniwersytet w Bordeaux)

E. Dumnicka - Wpływ warunków hydrologicznych na rozmieszczenie fauny wodnej w jaskiniach Tatr
G. Barczyk - Najnowsze wyniki badań hydrogeologicznych i hydrologicznych systemów krasowych wywierzysk tatrzańskich
A. Różkowski - Waloryzacja szczelinowo-krasowych triasowych zbiorników wód podziemnych monokliny śląsko-krakowskiej

10.45 - 12.00 - Sesja naukowa poświęcona hydrologii krasowej pod kierunkiem Prof. A. Różkowskiego (Uniwersytet Śląski) i Prof. J. Kunavera (Uniwersytet w Ljubljanie)

J. Motyka - Wybrane problemy hydrogeologiczne krasowych zbiorników wód podziemnych
W. Chełmicki, A. Tyc - Stan badań źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżynie Miechowskiej
W. Andrejchuk, E. Gałuskin - Mąka mineralna w jaskiniach lodowych

12.30 - 14.00 - Sesja posterowa kierowana przez Prof. I. Barany-Kevei (Uniwersytet w Szeged) i Dr Andreja Mihevc?a (Instytut Krasu Słoweńskiej Akademii Nauk w Postojnej)

I. Balak - GIS dla Parku Krajobrazowego Morawskiego Krasu oraz Rozmieszczenie zjawisk krasowych na terenie Morawskiego Krasu
M. Kovarik, I. Balak, D. Franc - Podziemna Punkva - Ramsar Wetland Project
V. Krzaczek - Oddziaływanie rolnictwa na środowisko krasowe (N część Morawskiego Krasu i okolice Smolenia na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej)
J. Calic-Ljubojevic - Wąskie struktury wapienne i ich zjawiska krasowe - na przykładzie pasma Dzevrinska Greda, E Serbia
N. Zupan-Hajna - Wietrzenie ścian korytarzy jaskiniowych w rejonie Krempljak, SW Słowenia
Z. Heliasz - Rozwój skalistych "kopców mułowych" i ich wpływ na przebieg depozycji w górnojurajskim zbiorniku Jury Polskiej
J. Różkowski, A. Kowalczyk, K. Rubin, J. Wróbel - Bilans krążenia, odnawialność i zasoby wód podziemnych zbiornika krasowego Jury Krakowskiej w świetle badań modelowych
B. Hibszer, W.E. Krawczyk, J. Partyka, P. Domagalska - Charakterystyka chemiczna wód powierzchniowych i podziemnych w Dolinie Prądnika
J.-H. Ross, F. Serefiddin, Ch.C. Smart - Pomiary przepływów w kanałach subglacjalnych przy użyciu metod barwienia
A. Zseni - Badania odczynu, zawartości materii organicznej i węglanów w glebach obszarów krasowych Węgier
E. Hoyk - Badania zawartości metali ciężkich w obszarach krasowych Węgier i Anglii
B. Gądek - Wpływ podłoża krasowego na dynamikę lodowców würmskich w Tatrach Zachodnich
H. Zyzańska, H. Zyzański - Nowe odkrycia jaskiń w Górach Kaczawskich

19.30 - Pokaz przeźroczy i filmów video:

J. Kunaver, B. Komac - Katastrofalny spływ błotno-gruzowy w Alpach Julijskich w Słowenii (informacja ilustrowana filmem video o katasrofie w listopadzie 2000)
J. Rehak - Jaskinie lodowcowe na Spitsbergenie (informacja ilustrowana przeźroczami z wyprawy w 2000 roku)
B. Mavlyudov - Inyltcheck '97 (informacja o wyprawie speleologicznej do jaskiń lodowych ilustrowana filmem video)
B. Mavlyudov - Informacja o nowym rekordzie głębokości w Jaskini Voronja w Masywie Arabika, Abchazja (odkrycia ekspedycji w styczniu 2001)
J. Piasecki, A. Pflitsch - Modele powolnych ruchów powietrza w systemach jaskiniowych - pokaz metodyczny

14.02.2001 (ŚRODA)

9.00 - 10.15 - Sesja naukowa prezentująca badania krasowe poza granicami Polski pod kierunkiem Prof. Teresy Wiszniowskiej (Uniwersytet Wrocławski) i Prof. E. Sklarov'a (Instytut Skorupy Ziemskiej RAN, Irkuck)

I. Barny-Kevei - Zmiany systemów ekologicznych w krasie Węgier
P. Bella, P. Gazik - System informacji geomorfologicznej dla jaskiń - podstawowe problemy teoretyczne i metodyczne (na przykładzie Jaskini Ochtińskiej Aragonitowej, Słowacja)
J. Kunaver - Ocieplenie klimatu a dostępność jaskiń w Kaninie, Zachodnie Alpy Julijskie

10.45 - 13.30 - Sesja naukowa prezentująca badania krasowe poza granicami Polski pod kierunkiem Prof. V. Andrejchuka (Uniwersytet Śląski) i Prof. F. Hoffmann'a (Uniwersytet w Bordeaux)

J. B. Trzcinski - Aktualne problemy wspólnych badań naukowych prowadzonych przez syberyjskich i polskich badaczy
V.S. Federovskij, O.A. Sklarova, E. Sklarov - Jeziora i źródła Priolchonia (Wschodnia Syberia) - strukturalno-geologiczne badania ich rozmieszczenia i składu chemicznego wód
J.B. Trzcinski - Zmiany środowiska geologicznego pod wpływem oddziaływania zbiorników wodnych na Angarze (Wschodnia Syberia)
G. Ovchinnikov, V. Litvin - Katastrofalne zjawiska w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (abrazja i kras)
J. Nicod (wygłoszony przez J.-N. Salomona) - Kras, paleorzeźba, paleośrodowisko - panorama ostatniej dekady badań nad krasem Francji
P. Delchev - Badania krasowe w Bułgarii - przegląd i najważniejsze kierunki

13.30 - 14.30 - Sesja posterowa kierowana przez Dr N. Zupan-Hajna (Instytut Krasu Słoweńskiej Akademii Nauk w Postojnej)

D. Angelova, P. Delchev - Kras podmokłych obszarów Dobrudży wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego (Bułgaria) - zjawiska geologiczno-geomorfologiczne i tektoniczne
W. Michalska - Stratyfikacja fizyczno-chemiczna wód jeziora Pile. Rok hydrologiczny 2000
Z. Caputa, G. Kłys, P. Gula - Wstępne wyniki pomiarów mikroklimatycznych w miejscu hibernacji nietoperzy w podziemiach Tarnogórskich
A. Mihevc - Międzynarodowa Szkoła Krasu "Classical karst" w Postojnej, Słowenia
S. Zimończyk - Profesor Jean Nicod - Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego

18.30 - Uroczyste spotkanie towarzyskie dedykowane jubileuszowi 25-lecia Szkoły Speleologicznej i 65 urodzin jej fundatora i kierownika naukowego - Profesora Mariana Puliny. Spotkanie uświetnił występ Huberta Miśki - śpiew oraz Zespołu Muzyki Dawnej "Agere Gratias Antiqua" z Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. Tadeusz Sławek oraz Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Prof. Andrzej Jankowski. Jubileuszowy wieczór był również okazją do wysłuchania poezji Prof. Marii Pulinowej w wykonaniu samej autorki. Gospodarzem całego spotkania był Prof. Jacek Jania.

15.02.2001 (CZWARTEK)

9.00 - 13.30 - Sesja naukowa poświęcona jaskiniom lodowcowym i zjawiskom hydrologicznym w lodowcach pod kierunkiem Prof. A. Eraso (Uniwersytet w Salamance), Prof. J. Shroeder'a (Uniwersytet Quebec w Montrealu) i Prof. J. Jani (Uniwersytet Śląski)

A. Eraso - Reakcja lodowców subpolarnych na globalne ocieplenie klimatu (na podstawie wyników badań wewnętrznego odpływu lodowców)
J. Rehak - Najnowsze wyniki badań subglacjalnego odpływu z lodowca Werenskjold
E. Bukowska-Jania - Nalodzia lodowcowe na Svalbardzie

Przerwa

J. Shroeder - Wybrane problemy eksploracji jaskiń lodowcowych a zbieranie użytecznych do badań danych
B. Mavlyudov - Model pojęciowy systemu cyrkulacji wewnątrz- i podlodowcowej

Przerwa

M. Stober - Przyczynek badań geodezyjnych do badań geometrii i dynamiki lądolodu Grenlandii
J. Jania - Zmiany geometrii a drenaż lodowców spitsbergeńskich

13.30 - Uroczyste zamknięcie obrad XX Szkoły Speleologicznej - okolicznościowe wystąpienia Prof. M. Puliny i Dr A. Tyca oraz Inż. J. Rehaka. Na zakończenie Szkoły Prof. M. Pulina został uhonorowany pamiątkowym medalem 30-lecia założenia Zarządu Jaskiń Słowackich. Medal wręczył Dr Pavel Bella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Bartko - Ostatnia aktualizacja 28.02.2010
stat4u