Licznik odwiedzin

Licznik zlicza unikalne odwiedziny na stronie

Mariusz Rzętała
prof. U¦ dr hab. Mariusz Rzętała
Uniwersytet ¦l±ski
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geografii Fizycznej
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
tel. 0 32 3689 360
tel. 0 605-066-494
fax +48 32 291 58 65
e-mail:mariusz.rzetala@us.edu.pl
prof. US dr hab. Mariusz Rzetala
University of Silesia
Faculty of Earth Sciences
Department of Physical Geography
Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec
Poland
phone +48 32 291 83 81 ex. 360
fax +48 32 291 58 65
e-mail:mariusz.rzetala@us.edu.pl
© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta