Sprzęt i aparatura

Wykaz sprzętu i aparatury z możliwością udostępnienia na potrzeby dydaktyki (D) lub wyłącznie do prac naukowo-badawczych (N) po uzgodnieniu z przedstawicielem zespołu nadzorującego , a w niektórych przypadkach również pokryciu kosztów eksploatacji w terenie (T) lub na miejscu (M) na zasadzie wewnętrznego przeksięgowania środków, przy czym ostateczne decyzje w kwestiach użytkowania sprzętu i aparatury są zastrzeżone dla władz Uczelni, Wydziału i Katedry:
© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta