Prace licencjackie

Promotor prac licencjackich
 1. Szełęg E., 2003: Współczesne procesy geomorfologiczne w korycie rzeki Białki w Beskidzie ¦l±skim. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 40 s.
 2. Smaczyńska J., 2003: Prawne formy ochrony przyrody na terenie D±browy Górniczej historia, stan obecny i perspektywy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 58 s.
 3. Koszek M., 2003: Charakterystyka hydrologiczna i balneologiczna wód leczniczych w Ustroniu. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 81 s.
 4. Jeziorek T., 2003: Charakterystyka limnologiczna zbiornika Przeczyce. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 54 s.
 5. Schröder K., 2003: Gospodarcza i społeczna rola zbiornika Turawskiego na tle charakterystyki fizycznogeograficznej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 57 s.
 6. Malcher M., 2003: Charakterystyka limnologiczna zbiornika Goczałkowice. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 7. Kita M., 2003: Charakterystyka ¶rodowiskowa zbiornika Pogoria II w D±browie Górniczej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 74 s.
 8. Borys J., 2003: Współczesne procesy morfologiczne w obrębie koryta potoku Wapienica w Beskidzie ¦l±skim. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 58 s.
 9. Mierzwa B., 2003: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika Nakło-Chechło na tle charakterystyki limnologicznej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 36 s.
 10. Gałecka P., 2003: Charakterystyka krenologiczna i balneologiczna Ľródła mineralnego "Wanda" w Szczawnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 46 s.
 11. Łata P., 2003: Charakterystyka krenologiczna i balneologiczna Ľródł± mineralnego "Szymon" w Szczawnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s.
 12. Szymczyk S., 2003: Rola zbiornika Rybnickiego w życiu i gospodarce człowieka na tle charakterystyki fizycznogeograficznej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 13. Kara¶ J., 2004: Charakterystyka fizycznolimnologiczna jezior w polskiej czę¶ci Tatr. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 14. Suszka M., 2004: Walory przyrodnicze, antropogeniczne i specjalistyczne gminy Istebna. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 48 s.
 15. Nowakowski M., 2004: Charakterystyka krenologiczna i balneologiczna Ľródła mineralnego "Pitoniakówka" w Szczawnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 42 s.
 16. Mirowski R., 2004: Ochrona przyrody w gminie Rajcza - historia, stan obecny i perspektywy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 17. Piecyk M., 2004: Charakterystyka torfowisk wysokich w Karkonoszach. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 57 s.
 18. Osika M., 2004: Jastrzębie Zdrój - dzieje uzdrowiska na tle charakterystyki ¶rodowiska geograficznego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 42 s.
 19. Ambroży K., 2004: Zabudowa hydrotechniczna cieków i zbiorników wodnych w zlewni Pogorii. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 40 s.
 20. Goj A., 2004: Procesy brzegowe osady denne zbiornika Czorsztyn. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 21. Lewi J., 2005: Charakterystyka fizycznolimnologiczna zbiornika Paprocany. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 49 s.
 22. Tawkin Ł., 2005: Kanał Gliwicki - historia, stan obecny i perspektywy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 66 s.
 23. Rzeszowska A., 2005: Walory przyrodnicze i kulturowe okolic zbiornika Kozłowa Góra. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s.
 24. Krawczyk J., 2005: Rola roslinno¶ci w procesie kształtowania brzegów zbiornika Dzierżno Duże. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 46 s.
 25. Szostak A., 2005: Zróżnicowanie zbiorników wodnych na terenie Sosnowca. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 24 s.
 26. Szczyglewska K., 2005: Zmiany stosunków wodnych w rejonie eksploatacji węgla brunatnego na WysoczyĽnie Bełchatowskiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 26 s.
 27. Trochim M., 2005: Przekształcenia rzeĽby terenu i przeobrażenia stosunków wodnych na obszarze zlewni Kłodnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 67 s.
 28. Kot A., 2005: Jeziora osuwiskowe w Polskich Karpatach. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s.
 29. Gatermajer J., 2005: Zbiornik Dzierżno Małe - wybrane procesy przyrodnicze i funkcje społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s.
 30. Soczek M., 2005: Społeczno-gospodarcze znaczenie zbiornika Por±bka na rzece Sole. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 60 s.
 31. Gryta L., 2005: Zbiornik Rybnicki - procesy przyrodnicze i funkcje społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 49 s.
 32. Gruchacz R., 2005: Projekt ¶cieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie le¶nictwa Woszczyce. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 42 s.
 33. Konecki R., 2005: Charakterystyka wybranych zbiorników wodnych w zlewni potoku Pogoria. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 48 s.
 34. Macioł A., 2005: Znaczenie przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiorników wodnych na pograniczu Sosnowca, Katowic i Mysłowic. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 72 s.
 35. Sojka B., 2005: Zbiornik Goczałkowicki na tle charakterystyki ¶rodowiskowej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 32 s.
 36. Olejniczak M., 2005: Charakterystyka hydrologiczna stawów w rezerwacie "Łężczak". KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 38 s.
 37. Drozd A., 2005: Formy ochrony przyrody na terenie O¶więcimia. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 52 s.
 38. Poznańska M., 2005: Antropogeniczne formy rzeĽby terenu na obszarze gminy Libi±ż. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 40 s.
 39. Rybka M., 2005: Przyczyny i skutki powodzi w dorzeczu Wisły w 1934 roku. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 38 s.
 40. Chrostowski M., 2006: Charakterystyka wód mineralnych w Krynicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 32 s.
 41. Nęcek M., 2006: Gospodarka wodno-¶ciekowa w zasięgu obszaru górniczego KWK Saturn w Czeladzi. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 50 s.
 42. Pałka E., 2006: Zbiornik Rożnowski - charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 91 s.
 43. Salamon S., 2006: Charakterystyka hydrologiczna i balneologiczna wód mineralnych w Szczawnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 37 s.
 44. Wyzińska A., 2006: Zbiornik Zegrzyński - procesy przyrodnicze i znaczenie społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 37 s.
 45. Jania M., 2006: Walory przyrodnicze Ziemi Kłodzkiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 46. Bielikowska M., 2006: Jezioro Czorsztyńskie - procesy przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 48 s.
 47. Piela K., 2006: Zbiornik Pławniowice - charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 54 s.
 48. Baron A., 2006: Charakterystyka morfometryczna jezior tatrzańskich. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 40 s.
 49. Bartnik M., 2006: Charakterystyka hydrologiczna górnej cze¶ci zlewni Pilicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 46 s.
 50. Sulma P., 2006: Zbiornik Rybnicki - procesy przyrodnicze i znaczenie społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 42 s.
 51. Zaj±c M., 2006: Walory przyrodnicze miasta Rybnik. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 52. Ciupińska M., 2006: Zbiornik Ł±ka - procesy przyrodnicze i znaczenie społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 39 s.
 53. Piórkowski P., 2006: Wyżyna ¦l±ska i Kotlina O¶więcimska jako "pojezierza antropogeniczne". KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s.
 54. Bodzoń K., 2006: Pływy morskie na kuli ziemskiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 37 s.
 55. Klimczyk M., 2006: Gospodarka wodno ¶ciekowa województwa ¶l±skiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 58 s.
 56. Cisowska A., 2006: Gejzery na ¶wiecie. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 57. Syska J., 2006: Zawarto¶ć ołowiu w wodach powierzchniowych województwa ¶l±skiego w 2001 roku. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 43 s.
 58. Fabin A., 2006: Gospodarka wodno-¶ciekowa na terenie województwa ¶l±skiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 50 s.
 59. Zapart A., 2006: Hydroenergetyczne znaczenie zbiorników wodnych. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 52 s.
 60. Krzyżowska M., 2006: Przegl±d metod oczyszczania ¶cieków (na przykładzie oczyszczalni ¶cieków w Przemy¶lu). KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 35 s.
 61. Szweblik M., 2006: Charakterystyka geograficzna Zbiornika Goczałkowickiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 37 s.
 62. Wojdas M., 2006: Jeziora wulkaniczne na kuli ziemskiej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 54 s.
 63. Piecuch A., 2007: Kaskada Soły - charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 51 s.
 64. Szekiel M., 2007: Wodospady na kuli ziemskiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 49 s.
 65. Janus A., 2007: Zbiornik Poraj - charakterystyka ogólnogeograficzna. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 61 s.
 66. Nakonieczny M., 2007: Warunki przyrodnicze i znaczenie społeczno-gospodarcze zbiorników Maroko w Katowicach. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 35 s.
 67. Rzepa M., 2007: Dolina Brynicy - charakterystyka przyrodnicza i znaczenie spoleczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 55 s.
 68. Dembowska Z., 2007: Charakterystyka limnologiczna Zbiornika Goczałkowickiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s.
 69. Malczyk M., 2007: Charakterystyka przyrodnicza i znaczenie społeczno-gospodarcze zbiornika Dzierżno Małe. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 55 s.
 70. Glinka K., 2007: Charakterystyka geograficzna i limnologiczna jezior w polskiej czę¶ci Tatr. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 64 s.
 71. Kasperski W., 2007: Charakterystyka hydrologiczna i balneologiczna wód mineralnych w Kotlinie Kłodzkiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 37 s.
 72. Haratyk J., 2007: Walory przyrodnicze Beskidu ¦l±skiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 49 s.
 73. Łastawiecka A., 2007: Walory przyrodnicze i antropogeniczne Ojcowskiego Parku Narodowego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 51 s.
 74. Bonk M., 2007: Walory turystyczne gminy Szczyrk. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s.
 75. Chrobok K., 2007: Wody mineralne w Polsce. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 76. Łopuszyńska S., 2007: Walory przyrodniczo-antropogeniczne miasta Pszczyna. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 54 s.
 77. Stachowski K., 2007: Zbiornik Kozielno - znaczenie przyrodnicze i funkcje społeczno-gospodarcze. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 51 s.
 78. Małek M., 2007: Oczyszczanie ¶cieków na terenie Rudy ¦l±skiej - historia, stan obecny i perspektywy. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 60 s.
 79. Wójcik K., 2007: Znaczecznie przyrodnicze i funkcje społeczno-gospodarcze zbiornika Paprocany. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 50 s.
 80. Matjas T., 2008: Jeziora tektoniczne na ¶wiecie. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 43 s.
 81. Maj A., 2008: Charakterystyka przyrodnicza i znaczenie społeczno-ekonomiczne rzeki Dunajec. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s.
 82. Wi¶niewska A., 2008: Wezbrania i powodzie roztopowe w Polsce. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 43 s.
 83. Gabas A., 2008: Jeziora cyrkowe w Polsce. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 42 s.
 84. Sitko D., 2008: Charakterystyka hydrologiczna jezior skandynawskich. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 85. Szewc A., 2008: Jeziora wulkaniczne na kuli ziemskiej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 46 s.
 86. Stelmach P., 2008: Charakterystyka wybranych jezior reliktowych ¶wiata. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 87. Santura M., 2008: Wody geotermalne w Polsce i ich znaczenie gospodarcze. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s.
 88. Jaskuła Ł., 2008: Charakterystyka wybranych jezior meteorytowych na ¶wiecie. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 52 s.
 89. Lewandowski A., 2008: Geneza i skutki fal tsunami. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 41 s.
 90. Kuligowski M., 2008: Zbiornik KuĽnica Warężyńska - znaczenie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. s. 45.
 91. Niewiadomski Ł., 2009: Charakterystyka limnologiczna starorzeczy w powiecie o¶więcimskim. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 77 s.
 92. Hałat J., 2009: Charakterystyka przyrodnicza i znaczenie społeczno-gospodarcze Gangesu. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 47 s.
 93. Tukalski M., 2009: Niszcz±ca działalno¶ć fal morskich. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 62 s.
 94. Górski K., 2009: Kanał Gliwicki - historia, stan obecny i perspektywy. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 68 s.
Recenzent prac licencjackich
 1. Cyrana M., 2004: Rozmieszczenie kopalni odkrywkowych na terenie byłego województwa katowickiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 66 s. (promotor: O. Rahmonov).
 2. Dziuk M., 2008: Znaczenie walorów kultury materialnej dla rozwoju turystyki na obszarze Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 65 s. (promotor: S. Czaja).
 3. Kmita P., 2008: Walory przyrodnicze i kulturowe Kostaryki. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 63 s. (promotor: S. Czaja).
 4. Marek I., 2008: Walory turystyczne Pienin. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 54 s. (promotor: S. Czaja).
 5. Szymaszek P., 2008: Walory turystyczne Karkonoszy. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 80 s. (promotor: S. Czaja).
 6. Ornowska M., 2008: Walory turystyczne Cieszyna. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 62 s. (promotor: S. Czaja).
 7. Czulak M., 2008: Walory turystyczne powiatu pszczyńskiego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 54 s. (promotor: S. Czaja).
 8. Żołna M., 2008: Walory turystyczne Beskidu Niskiego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 69 s. (promotor: S. Czaja).
 9. Bednarczuk N., 2008: Walory turystyczne Beskidu ¦l±skiego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 74 s. (promotor: S. Czaja).
 10. Stachura M., 2008: Walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 74 s. (promotor: S. Czaja).
 11. Zawrażna M., 2008: Województwo ¶l±skie jako region atrakcyjny turystycznie. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 59 s. (promotor: S. Czaja).
 12. Koter B., 2008: Walory turystyczne Paryża na tle ¶rodowiska przyrodniczego Francji. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 47 s. (promotor: S. Czaja).
 13. Hołoja J., 2008: Walory turystyczne Tatr Polskich. Dziuk M., 2008: Znaczenie walorów kultury materialnej dla rozwoju turystyki na obszarze Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 62 s. (promotor: S. Czaja).
 14. Łukaszek J., 2009: Walory turystyczne Pienin. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 60 s. (promotor: S. Czaja).
 15. Zorembska Ż., 2009: Walory turystyczne rejonu Gór Stołowych. Dziuk M., 2008: Znaczenie walorów kultury materialnej dla rozwoju turystyki na obszarze Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 59 s. (promotor: S. Czaja).
 16. Buchcik A., 2009: Szlakiem ko¶ciołów i miejsc zwi±zanych z ewangelicyzmem w ¶rodkowo zachodniej czę¶ci województwa ¶l±skiego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 59 s. (promotor: S. Czaja).
 17. Bielecka M., 2009: Walory przyrodnicze miasta Krakowa i jego okolic. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 50 s. (promotor: S. Czaja).
 18. ¦cieszka T., Walory turystyczne Ojcowskiego Parku Narodowego. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 58 s. (promotor: S. Czaja).
 19. Siwiński M., 2009: Warunki rozwoju turystyki w Białowieskim Parku Narodowym. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 52 s. (promotor: S. Czaja).
 20. Narkun M., 2009: Walory turystyczne Krymu. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania WSZiNS, Tychy. 59 s. (promotor: S. Czaja).
 21. Balicka A., 2009: Występowanie i charakterystyka zjawisk wulkanicznych na obszarze Ameryki Północnej i ¦rodkowej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 60 s. (promotor: M. A. Rzętała).
 22. Bucior M., 2009: Typy wybrzeża Morza Bałtyckiego na obszarze Polski. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s. (promotor: M. A. Rzętała).
 23. Gawlas T., 2009: Analiza zmian ¶rodowiska przyrodniczego gminy Brenna i zmiany w nim zachodz±ce w okresie ostatnich 15 lat. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 58 s. (promotor: G. Jankowski).
 24. Pacyga M., 2009: Zmiany ¶rodowiska geograficznego na terenie miasta Katowice w latach 1827-2009. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s. (promotor: G. Jankowski).
 25. Kajda P., 2009: Walory przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 73 s. (promotor: G. Jankowski).
 26. Jurek T., 2009: Wybrane walory turystyczne powiatu zawierciańskiego. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s. (promotor: M. A. Rzętała).
 27. Teinert W., 2009: Obiekty zabytkowe i osobliwo¶ci przyrodnicze na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 54 s. (promotor: G. Jankowski).
 28. Wręczycki W., 2009: Rekultywacja obszaru pogorzeliska w KuĽni Raciborskiej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 55 s. (promotor: G. Jankowski).
 29. Szweda M., 2009: Lokalny program rewitalizacji miasta Katowice na lata 2007-2013 szans± zachowania przemysłowych krajobrazów miasta. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 65 s. (promotor: G. Jankowski).
 30. WoĽniak K., 2009: Rekultywacja obszarów zdegradowanych na przykładzie terenów KWK „Kazimierz Juliusz”. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 65 s. (promotor: G. Jankowski).
 31. Pichowska J., 2009: Przewietrzalno¶ć dolin w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie na przykładzie Dolin Kluczwody. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 63 s. (promotor: J. Radosz).
 32. Czerniak B., 2009: Transjurajski szlak turystyki jeĽdzieckiej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 45 s. (promotor: G. Jankowski).
 33. Filipek R., 2009: Wybrane walorów turystyczne miasta D±browa Górnicza. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 53 s. (promotor: G. Jankowski).
 34. Kaczmarczyk A., 2009: Wybrane walory Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 58 s. (promotor: G. Jankowski).
 35. Błażejewski M., 2009: Region Chełmski - atrakcja turystyczna Lubelszczyzny. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 52 s. (promotor: J. Radosz).
 36. Mochocka K., 2009: Topoklimat obszaru Jastrzębia Zdroju w 1983 roku. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 25 s. (promotor: J. Radosz).
 37. Ryszka D., 2009: Zmiany sieci hydrograficznej na terenie miejsko-przemysłowym na podstawie rzeki Bytomki. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 35 s. (promotor: J. Radosz).
 38. Kędzia Sz., 2009: Analiza porównawcza dwóch wybranych szlaków na Pilsko. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 38 s. (promotor: J. Radosz).
 39. ¦wieca K., 2009: Zanieczyszczenie powietrza i sposoby ich eliminacji. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 74 s. (promotor: G. Jankowski).
 40. Bana¶ A., 2009: Wybrane atrakcje turystyczne Beskidu Małego. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 44 s. (promotor: G. Jankowski).
 41. ¦wiercz P., 2009: Wybrane obiekty dziedzictwa kulturowego Będzina jako atrakcje turystyczne miasta. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 76 s. (promotor: G. Jankowski).
 42. Wochnik D., 2009: Wpływ górnictwa na ¶rodowisko gminy Knurów. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 48 s. (promotor: G. Jankowski).
© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta