Monografie

Waga J. M. (red.), Rzętała M. A., Fajer M., Rzętała M., 2011: Przewodnik do ćwiczeń z geografii fizycznej województwa śląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 88 s.
Jaguś A., Rzętała M., 2009: Kształcenie terenowe w zakresie geografii i ochrony środowiska (na przykłądzie Pienin). Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Bielsko-Biała – Sosnowiec. 212 s.
Jankowski A. T., Rzętała M., 2009: Warunki wodne. [w:] Polska, jej zasoby i środowisko. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, Warszawa. s. 39-50.
Jaguś A., Rzętała M., 2000: Zbiornik Poraj – charakterystyka fizycznogeograficzna (Poraj reservoir – physical-geographical characteristics). Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 82 s.
Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.
Jaguś A., Rzętała M., 2001: Szczawnica i okolice – niektóre możliwości kształcenia w zakresie geografii. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 128 s.
Jaguś A., Rzętała M., 2002: Szczawnica i okolice – przyroda i człowiek. Karpatus, Szczawnica. 116 s.
Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.
Jaguś A., Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej (Kozłowa Góra water reservoir – functioning and protection against a background of geographical and limnological characteristics). Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.
Rzętała M., Jaguś A., 2004: Temat: Polska. Najpiękniejsze akweny i wodospady (zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy). Videograf II, Katowice. 80 s.
Bok M., Jankowski A. T., Michalski G., Rzętała M., 2004: Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Hydrologiczna, Warszawa. s. 72.
Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).
Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., Wistuba B., 2005: Zbiornik Zywiecki – charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. 80 s.
Jankowski A. T., Rzętała M., 2006:Hydrographic conditions. [in:] Degórski M., (ed.): Natural and human environment of Poland. A geographical overview.Polish Academy of Sciences, Polish Geogrphical Society, Warsaw. pp.49-64. pdf
Jaguś A., Kulczyk S., Marcinów Z., Rzętała M., Trząski L., Walczak M., 2007: Skarby natury w Polsce (zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy). Videograf II, Katowice. 160 s.(praca opublikowana w dwóch wersjach okładki)    
Rzętała M., Jaguś A., 2008: Polskie akweny i wodospady (zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy). Videograf II, Katowice. 64 s.
Waga J. M. (red.), Wistuba M., Rzętała M., 2008: Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. s. 56 + wkleki z fotografiami + 13 s. zał. w kieszeni. pdf
Jaguś A., Rzętała M., 2008: Znaczenie zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie kaskady jezior Pogorii). Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Bielsko-Biała – Sosnowiec. 152 s.
Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172.
Jaguś A., Kulczyk S., Marcinów Z., Rzętała M., Trząski L., Walczak M., 2008:Skarby natury w Polsce (zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy). Wydanie II. Videograf II, Katowice. 160 s.
Rzętała M. A., Machowski R., Rzętała M., 2009: Sedymentacja w strefie kontaktu wód rzecznych i jeziornych (na przykładzie zbiorników wodnych regionu górnośląskiego. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. s. 96.

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta