Niektóre przedmowy i sprawozdania

Adamek J., Rzepecka A., Rzętała M., 2009: Wprowadzenie. [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 9. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 5-6.

Rzepecka A., Rzętała M., 2010: Wprowadzenie. [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 10. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 5-6.

Rzepecka A., Sagan R., Rzętała M., 2011: Wprowadzenie. [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 11. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 5-6.

Runge J., Rzętała M., 1992: Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ w latach 1987-1992. [w:] Sprawozdanie z działalności SKNG UŚ, nr 4. SKNG UŚ, Sosnowiec: 8-13.

Rzętała M., 1999: Irkuck 1998 – sprawozdanie z wyjazdu naukowego. [w:] Rzętała M. (red.): Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 108-112.

Rzętała M. A., Rzętała M., 1999: Skandynawia - przyroda i człowiek. [w:] Rzętała M. (red.): Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 103-107.

Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M., 1999: Słowo wstępne. [w:] Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M. (red.): Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 1. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 9-12.

Rzętała M., 2000: Wprowadzenie. [w:] Rzętała M. (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 1. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5-5.

Rzętała M., 2001: Wprowadzenie. [w:] Rzętała M. (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 2. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5-5.

Hibszer A., Rzętała M., Soja R., 2001: Słowo wstępne. [w:] Hibszer A., Rzętała, Soja J., (red.): Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 3. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 7-9.

Buzek L., Rzętała M., 2001: Introduction [in:] Buzek L., Rzętała M., (eds.): Man and landscape. Ostrava University, University of Silesia, Ostrava – Sosnowiec: 5-5.

Hibszer A., Rzętała M., 2001: Słowo wstępne. [w:] Hibszer A., Rzętała, (red.): Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 4. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 7-9.

Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M., 2002: Słowo wstępne. [w:] Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M. (red.): Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 5. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 7-10.

Hibszer A., Rzętała M., 2002: Słowo wstępne. [w:] Hibszer A., Rzętała M., (red.): Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 6. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 5-8.

Rzętała M., Szczypek T., Wicher D., 2002: Wprowadzenie. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 3. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5-6.

Kościej B., Kulesza M., Ruman M., Rzętała M., Tudyka A., Wicher D., 2002: Przedmiotowe zajęcia terenowe jako pole działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji. Tom 3. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 167-171.

Molenda T., Rzętała M., 2002: Irkuck’ 2001 – sprawozdanie z wyjazdu naukowego. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji. Tom 3. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 172-175.

Jankowski A. T., Rzętała M., 2003: Słowo wstępne. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. s. 5-5.

Jankowski A. T., Rzętała M., 2004: Introduction. Limnological Review, vol. 4 (2004): 1-2.

Machowski R., Rzętała M., 2005: VIII i IX Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna. Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik UŚ w Katowicach, nr 5 (125): 14-14.

Machowski R., Rzętała M., Parzóch K., 2005: VIII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona” Sosnowiec, 15–17.09.2004. [w:] Czasopismo geograficzne, 75 (4), 2004: 344-346.

Jankowski A. T., Rzętała M., 2005: Introduction. Limnological Review, vol. 5 (2005): 1-2.

Tawkin Ł., Rzętała M., 2005: Wprowadzenie. [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 6. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5-6.

Myśliwiec B., Rzętała M., 2006: Wprowadzenie. [w:] Machowski R., Ruman M., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 7. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 5-6.

Szadkowski B., Rzętała M., 2007: Wprowadzenie. [w:] Rzętała M., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 8. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 5-6.

Ruman M., Rzętała M., 2007: Sajany – Irkuck – Bajkał’ 2007 (Sprawozdanie z wyjazdu naukowego). [w:] Z Badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 8. WNoZ UŚ, Sosnowiec. s. 110-117.

Machowski R., Rzętała M., 2008: Kamczatka’2008 – sprawozdanie z wyjazdu naukowego. [w:] Z Badań nad wpływem antropopresji na środowisko, tom 9. WNoZ UŚ, Sosnowiec. s. 115-119.

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta