Redakcja naukowa publikacji zwartych

Rzętała M., Szczypek T. (red.), 1998: 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” - obrady plenarne. I. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 70 s.
Rzętała M., Szczypek T. (red.), 1998: 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” – referaty, komunikaty, postery. II. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 377 s.
Rzętała M., Szczypek T., (red.), 1998: 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” – przewodnik sesji terenowych. III. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 108 s.
Rzętała M., Szczypek T., (red.), 1998: 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” - historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (postery). IV. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 56 s.
Rzętała M., (red.), 1999: Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec. 144 s.
Pełka-Gościniak J., Rzętała M., (red.), 1999: Górnośląsko-ostrawski region przemysłowy: wybrane problemy kształtowania i ochrony środowiska. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 236 s.
Hibszer A.,Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.), 1999: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 1. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 436 s
Hibszer A., Kardas K., Rzętała M., (red.), 2000: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 2. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 404 s.
Rzętała M. (red.), 2000: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 1. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 110 s.
Buzek L., Rzętała M., (eds.), 2001: Man and landscape (Человек и ландшафт). Ostrava University, University of Silesia, Ostrava – Sosnowiec. 171 s.
Hibszer A., Rzętała M., Soja J., (red.), 2001: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 3. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 350 s.
Hibszer A., Rzętała M., (red.), 2001: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 4. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. s. 466.
Rzętała M. (red.), 2001: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 2. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 153 s.
Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.), 2002: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 5. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 398 s.
Hibszer A., Rzętała M., (red.), 2002: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 6. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 204 s.
Rzętała M., Szczypek T., (red.), 2002: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 3. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 180 s.
Machowski R., Rzętała M., (red.), 2003: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 4. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 134 s.
Rzętała M., Szczypek T., (red.), 2003: Człowiek i woda. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 139.
Jankowski A. T., Rzętała M., (red.), 2003: Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. s. 175.
Jankowski A. T., Rzętała M., (red.), 2004: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. 234 s.
Machowski R., Rzętała M., (red.), 2004: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 5. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 152 s.
Jankowski A. T., Rzętała M., (eds.), 2005: Lakes and artificial water reservoirs – natural processes and socio-economic importance. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Polish Limnological Society, Polish Geographical Society – Branch Katowice, Sosnowiec. 284 s.
Rzętała M., (red.), 2007: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 8. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 128 s.

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta