Życiorys

Nazwisko:Rzętała
Imię:Mariusz
Data i miejsce urodzenia:19.08.1968 r., Piastów
Obywatelstwo: polskie
Wykształcenie: wyższe
- doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (specjalność: geografia fizyczna, hydrologia, limnologia, ochrona środowiska)
- doktor nauk o Ziemi
(specjalność: w zakresie geografii)
- wykształcenie i praktyka, o których mowa w art. 6 tekstu jednolitego ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 884).
- magister geografii
(specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska)


Przebieg kształcenia Przebieg pracy zawodowej
© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta