ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW I SKAŁ


Rozpoznawanie minerałów jest fascynującym zajęciem, zmusza nas do logicznego myślenia. Na podstawie cech widocznych gołym okiem staramy się zidentyfikować minerał używając jedynie prostych narzędzi (nóż, młotek) lub odczynników chemicznych (kwas solny). Barwne opisy i fotografie wydawane w coraz częściej pojawiających się książkach o tematyce mineralogicznej nie są w stanie zastąpić prawdziwych okazów dlatego każdy kolekcjoner powinien złożyć co najmniej jedną wizytę w muzeum mineralogicznym lub geologicznym.

Identyfikacja minerałów ułatwiona jest jeżeli minerały występują w postaci dobrze wykształconych kryształów lub charakterystycznych skupień mineralnych. Kształt kryształu pod postacią, którego występuje minerał ściśle związany jest z układem krystalograficznym danego minerału. W przyrodzie istnieje sześć typów sieci przestrzennej :

Mofologia kryształu ma duże znaczenie dla rozpoznania minerału.Pokrój kryształu jest to jego ogólny kształt, wyróżnai się następujące pokroje :

skup.gif (67658 bytes)
 1. szczotka kryształów
 2. geoda
 3. dendryty
 4. skupienia słupkowe
 5. skupienia igiełkowe
 6. skupienia włókniste
 7. supienia promieniste
 8. skupienia sferolityczne
 9. oolity
 10. konkrecja
 11. skupienia tabliczkowe
 12. skupienia blaszkowe
 13. stalaktyty
 14. skupienia groniaste
 15. kryształy

Cechy fizyczne przydatne do rozpoznawania minerałów można podzielić na :

Cechy mechaniczne

Twardość minerałów określa się porównując ją do twardości minerałów wzorcowych tworzących skalę Mosha .Skala obejmuje 10 minerałów od 1 (najmniej twardy) do 10 (najtwardszy).

 1. talk
 2. gips
 3. kalcyt
 4. fluoryt
 5. apatyt
 6. ortoklaz
 7. kwarc
 8. topaz
 9. korund
 10. diament

Przykłady:

Cechy optyczne

 • barwa - minerały barwne, minerały bezbarwne, minerały zabarwione
 • rysa - barwa sproszkowanego minerału
 • przezroczystość - w zależności od barwy minerałów
 • połysk - zdolność minerału do odbijania światła od powierzchni lub ścian powstałych po jego rozbiciu

 • [main page] [działalność] [sekcje] [aktualności] [galeria] [księga gości] [linki] [ankieta] [e-mail]