SPRAWOZDANIE


Sosnowiec , 20.12.1999

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
GEOLOGÓW WYDZIAŁU NAUK 0 ZIEMI W ROKU 1999.

	W styczniu WNoZ UŚ miał okazję gościć dra Gerarda Gierlińskiego - znanego
paleontologa, a to za sprawą SKNG, które zaprosiło go podczas grudniowej wizyty w
Warszawie. Studenci , pracownicy naszego wydziału oraz członkowie Koła wysłuchali
wówczas referatu pt. " Dinozaury w świetle badań ichnologicznych".
W marcu członkowie SKNG pojechali na specjalne zaproszenie dra Łęczyńskiego na
Półwysep Helski , gdzie mieli okazję zawrzeć nowe kontakty ze studentami -
Uniwersytetu Gdańskiego Wydz. Geologii i Oceanografii . Celem wyjazdu było
dogłębne poznanie Wybrzeża , jego budowy geologicznej , w tym również sieci
hydrologicznej oraz procesów związanych z działalnością morza . Na Stacji
Oceanograficznej odbyła się z naszym udziałem sesja wykładów poświęcona ochronie
Półwyspu Helskiego.
	Z okazji wiosennej Giełdy Minerałów i Skamieniałości na WNoZ UŚ członkowie
Koła przygotowali referaty wraz materiałem slajdowym z jego działalności , które
zostały zaprezentowane podczas tradycyjnej sesj i popularnonaukowej
	W kwietniu miał miejsce jednodniowy wyjazd do Wrocławia w celu spotkania się
na tamtejszym uniwersytecie z Janem Koziarem - znanym wśród geologów z teorii
ekspansji Ziemi Został wówczas wygłoszony krótki referat a następnie uczestnicy
wyjazdu zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Mineralogiczne
	Podczas wakacji, w sierpniu , odbył się polsko-ukraiński obóz naukowy w Karpatach
Wschodnich na Ukrainie. We Lwowie, polscy uczestnicy nawiązali przyjazne stosunki
ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego, poznali sposób pracy i warunki życia
studentów ukraińskich a także z ich pomocą zwiedzili najciekawsze miejsca, w tym
Muzeum Geologiczne tamtejszego uniwersytetu. Wyjazd na Ukrainę był również okazją
do poznania budowy geologicznej wschodniej części Zewnętrznych Karpat Fliszowych
oraz fałdów dukielskich widocznej w odsłonięciach w miejscowości Karpaty i w
okolicach.
Podobnie jak w poprzednich latach, wraz z nowym rokiem akademickim, zaszło
wiele zmian, nastąpił pewien przełom w Kole m.in. przystąpiło do niego kilkunastu
studentów W październiku został również wybrany nowy zarząd w skład którego
weszły . Katarzyna Lis, Joanna Papis, Agnieszka Krzykowska, Ewa Makarska, Anna
Sołtysiak, Małgorzata Lenartowicz. Z kolei nowymi opiekunami SKNG zostali: Jerzy Żaba i Marek Sołtysiak.
	W połowie października SKNG zorganizowało Ogólnopolski Rajd Geologów.
Spotkanie odbyło się na Hali Miziowej w Korbielowie i zainicjowało nowe kontakty
ze studentami, czego owocem będą organizowane w niedalekiej przyszłości spotkania i
prelekcje promujące inne ale podobnie działające Koła Geologiczne.
Miesiąc październik obfitował w wiele wydarzeń, bowiem kolejnym celem Koła
była Kopalnia Soli w Wieliczce. Wyjazd umożliwił członkom zwiedzanie wraz z
geologiem wyrobisk znajdujących się poza trasą turystyczną. Sam pomysł zejścia w
dół do kopani i możliwość zobaczenia Ziemi " od wewnątrz" przyczynił się do
zrzeszenia się jeszcze większej liczby członków, a tym samym do nowych nadziei
związanych z przyszłością Koła. 
	W andrzejki odbył się jednodniowy wyjazd do Warszawy, którego celem była
wizyta w Państwowym Instytucie Geologicznym oraz w tamtejszym muzeum, w
kt6rym udostępnione do obejrzenia zostały eksponaty pracowników naszego wydziału.
Uczestnicy wyjazdu ponownie zwiedzili Muzeum Ewolucji PAN w Pałacu Kultury i
Nauki oraz Muzeum Ziemi na Skarpie.
Ostatnim w tym roku celem SKNG była Praga a właściwie Muzeum Narodowe,
ze stałą ekspozycją mineralogiczno- paleontologiczną oraz Uniwersytet Karola
Dzięki pomocy czeskiego profesora Wydziału Przyrodniczego oraz opiekuna naszego
Koła udało się nam w tak krótkim czasie zobaczyć ciekawe miejsca i poznać chociaż
niewielką część budowy geologicznej Czech.
	Podobnie jak w przypadku Ukrainy grudniowy wyjazd do Pragi stał się również
szansą na polepszenie stosunków z czeskimi studentami.

[main page] [działalność] [sekcje] [indeks] [galeria] [księga gości] [linki] [ankieta] [e-mail]