Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie roczne z działalności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego liczyło 28 członków. Opiekunem Koła był prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała.
4. kwietnia 2012 r. na walnym zebraniu członków SKNG UŚ wybrano nowy Zarząd w następującym składzie: Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Karol Kowalczyk, Aneta Rzepecka i Katarzyna Wit.

Pierwsze zebranie organizacyjne SKNG UŚ w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 odbyło się 18. października 2012 r. Na spotkanie oprócz członków przybyło 17 studentów pierwszego roku studiów licencjackich zainteresowanych działalnością w Kole, łącznie obecnych było 31 osób. Omówiono możliwości aktywności naukowej członków Koła, zaplanowano jesienny wyjazd adaptacyjny do Rajczy oraz wybrano projekt nowej koszulki Koła.

W dniach 9-11 listopada 2012 r. ośmiu członków SKNG UŚ wzięło udział w XXX Sesji Naukowej Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego odbywającym się w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW w Murzynowie, jako goście warszawskiego koła.

W ciągu dwóch dni sesji odbyło się ponad 20 pokazów zdjęć z większości kontynentów (bez Australii i Antarktydy). Wśród prelegentów przedstawicielem SKNG UŚ była Karolina Trąbka, która opowiadała i prezentowała fotografie ze swojej podróży na Łotwę. Wolny czas był także poświecony na zwiedzanie Płocka i okolicy nad mającym w tym rejonie swój początek zalewem Włocławskim.

12. listopada 2012 r. na stronie http://www.oksgeo.agh.edu.pl Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geoinformatyki zamieszczono oficjalną informację o członkostwie SKNG UŚ w OKSGeo. SKNG UŚ przystąpiło do tego Koła w celu umożliwienia wymiany doświadczeń oraz współpracy w zakresie wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej i rozwijania wśród swoich członków umiejętności korzystania z tego narzędzia pracy geografa.

W dniach 24-25 listopada 2012 r. odbył się obóz adaptacyjny w schronisku Chata na Zagroniu w Rajczy dla młodych adeptów studiów geograficznych. W ramach obozu odbyły się m.in.: wycieczka terenowa z zadaniami geograficznymi dla pierwszoroczniaków, zabawy integracyjne i ognisko.

W dniu 11. grudnia 2012 r. odbyło się drugie w semestrze zebranie członków SKNG UŚ. Po przedstawieniu składu osobowego Komitetu Organizacyjnego podjęto pierwsze ustalenia w sprawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Odczarować Śląsk", która odbyła się w dniach 16-18 stycznia 2013 r. Zaplanowano też wymianę studencką z Kołem Naukowym Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego (KNSG UWr).

14. grudnia 2012 r. Karolina Trąbka i Stanisław Korfanty uczestniczyli w charakterze słuchaczy w konferencji "Ochrona środowiska i energetyka", która odbyła się w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

20. grudnia 2012 roku o godz. 15:00 w sali 602 na Wydziale Nauk o Ziemi obyła się Wigilia SKNG UŚ. Członkowie Koła spożyli przygotowane przez siebie tradycyjne potrawy i przełamali się opłatkiem, życząc sobie zwłaszcza sukcesów w dalszej działalności naukowej.

W grudniu rozpoczęła się rejestracja uczestników i przygotowania do konferencji "Odczarować Śląsk". Patronat nad konferencją objęły Katowice Miasto Ogrodów, a patronat medialny radio Egida, serwis mariacka.eu, serwis noltychy.pl i telewizja TVS.

Członkami Komitetu Organizacyjnego byli: Karolina Trąbka (przewodnicząca), Olga Grajek, Ewa Pabian, Stanisław Korfanty oraz Michał Suszczewicz (Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego, Uniwersytet Wrocławski) i Radosław Sagan (Wydział Nauk o Ziemi, UŚ). W konferencji uczestniczyło 29 studentów i doktorantów z 7 uniwersytetów.

Konferencja poświęcona była studenckim badaniom regionalnym, zwłaszcza nad antropopresją. Jej celem głównym było porównanie zmian antropogenicznych w górnośląsko-dąbrowskim zagłębiu przemysłowym ze zmianami w innych regionach Polski. Konferencja była pierwszą z trzech zaplanowanych części, poświęconą rejonowi zagłębia węglowego. W pierwszym dniu odbyła się sesja referatowa, a w drugim i trzecim - sesja terenowa. W sesji referatowej wygłoszono łącznie 18 referatów, w tym 3 referaty samodzielnych pracowników naukowych WNoZ wprowadzające do 3 bloków tematycznych: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna oraz varia.

W pierwszym dniu sesji terenowej uczestnicy poznali wybrane miejsca Sosnowca, Katowic i Chorzowa, poruszając się pieszo oraz komunikacją miejską. W drugim przejechali autokarem do Nikiszowca, Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu oraz Tyskiego Browarium.

Fot. 1. Uczestnicy OKN "Odczarować Śląsk" w kopalni Guido w Zabrzu. (Fot. arch. SKNG UŚ.)

Na początku 2013 r. wydano 14. tom "Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko" pod redakcją Roberta Machowskiego i Martyny A. Rzętały. Zawarto w nim 7 artykułów, 5 prelekcji, 1 sesję terenową oraz 3 sprawozdania, głównie autorstwa członków SKNG UŚ i studentów oraz pracowników naukowych WNoZ UŚ.

10-12 lutego 2013 r. odbyły się 12. Mistrzostwa Geografów w Zjeździe na Dętce w Lasku, organizowane przez Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których wzięło udział 5 członków SKNG UŚ.

Ewa Pabian, Mateusz Tuszycki i Karolina Trąbka uczestniczyli w regionalnym kongresie EGEA w Tverze, który odbył się w dniach 25.02-1.03. br. Wzięły w nim udział 82 osoby z całej Europy, studenci uczestniczyli w warsztatach z tematyki geografii miast, zastanawiali się nad różnicami w morfologii miast Europy Wschodniej i Zachodniej, zwiedzali Torzok oraz uczyli się tradycyjnych tańców regionu Tverskiego.

W dniach 14-15 marca 2013 r. Karolina Trąbka i Stanisław Korfanty wzięli udział w konferencji naukowej Trendy i Perspektywy Rozwoju Regionalnego zorganizowanej przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tydzień później Karolina Trąbka uczestniczyła w III Kopernikańskim Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, na którym wygłosiła referat.

W ramach wymiany studenckiej między SKNG UŚ i KNSG UWr w dniach 5-7.04. br. odbył się wyjazd do Szczyrku zorganizowany przez SKNG UŚ. Wyjazd miał na celu integrację oraz nawiązanie kontaktów i współpracy naukowej między członkami kół.

Trzech członków Koła uczestniczyło w dniach 11-14.04. br. w konferencji naukowej 37. Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów w Toruniu. Byli to Kamil Knap, Karolina Trąbka oraz Kamila Gołębiowska, która wygrała konkurs na najlepszy referat.

W kwietniu w ramach 9. Studenckiego Festiwalu Nauki UŚ odbył się Jarmark Wiedzy - impreza organizowana przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Śląskiego, skierowana zwłaszcza do uczniów, ale także pozwalająca na bliższe poznanie się członków różnych kół naukowych. Stanowisko SKNG UŚ przygotowało siedmioro członków koła, oferując liczne atrakcje skierowane pod adresem potencjalnych przyszłych studentów geografii, m.in. konkurs geograficzny z nagrodami.

Fot. 2. Stanowisko SKNG UŚ na Jarmarku Wiedzy. Od lewej: Agnieszka Kosowska, Kamil Knap, Natalia Ślewa, Katarzyna Wit. (Fot. arch. SKNG UŚ.)

W dniach 23-26.05.2013 odbyło się Tatra Seminary 2013 w Zakopanem organizowane przez EGEA Kraków oraz Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym czynnie uczestniczyła Ewa Pabian. W czasie seminarium odbyły się warsztaty oraz wykłady dotyczące Tatrzańskiego Parku Narodowego, zagospodarowania przestrzennego otuliny parku oraz Zakopanego. Odbyła się również wycieczka po jaskiniach Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadzona przez przewodnika tatrzańskiego, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Hądzlik wzięła udział w kolejnym ważnym wydarzeniu, tym razem organizowanym przez EGEA Warszawa, jakim był 25. Roczny Kongres EGEA "Europe without Borders". Miał on miejsce w Wasilkowie, gdzie uczestnicy z kilkudziesięciu krajów Europy nie tylko spotykali się w grupach dyskusyjnych oraz na sesjach plenarnych, ale także poznawali polską kulturę, między innymi na pokazie polskich tańców ludowych.

Stanisław Korfanty, SKNG UŚ
Karolina Trąbka, SKNG UŚ

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: