Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geoturystycznych”

Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ w dniach 15 - 16.11.2013 r. miało przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wrocławski Przegląd Studenckich Badań Geograficznych - Geoturystyka” zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Geografii UWr.

Celem konferencji była prezentacja badań naukowych z zakresu geoturystyki przedstawionych przez studentów w formie referatów oraz posterów naukowych. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ, Dominika Wolak, Agnieszka Kosowska, Karolina Trąbka oraz Paweł Kryszczuk, przedstawili swoje referaty oraz jeden poster naukowy.

Pierwszego dnia odbyła się studencka sesja referatowa i sesja posterowa, którą o godzinie 11.00 swoim wykładem inauguracyjnym rozpoczął prof. dr hab. Piotr Migoń. W pierwszej części sesji referatowej m.innasza studentka Dominika Wolak wygłosiła swój referat pt. „Atrakcyjność geoturystyczna miasta Kielce”.

W sesji posterowej, w miłej atmosferze, można było obejrzeć postery przygotowane przez studentów podczas spożywania ciepłych napojów i pysznych ciast. Swój poster naukowy pt. „Wybrane atrakcje geoturystyczne gmin Babice i Alwernia” zaprezentowały Agnieszka Kosowska oraz Karolina Trąbka.

Następnie o godzinie 14.00 rozpoczęła się cześć druga sesji referatowej, gdzie po wygłoszeniu referatów, uczestnicy udali się na przerwę obiadową. W trzeciej i ostatniej części sesji referatowej wygłosił swój referat Paweł Kryszczuk pt. „Geocaching wzdłuż szlaku archeo-geologicznego w województwie świętokrzyskim”. Natomiast Karolina Trąbka swoim referatem pt. „Tychy na kole - projekt nieformalnej edukacji geoturystycznej” zakończyła trzecią i ostatnią sesję referatową.

Po obradach komitetu naukowego oraz głosowania uczestników naszedł czas na rozdanie nagród. Dwa z naszych referatów zostały nagrodzone, wyróżnienie otrzymał Paweł Kryszczuk oraz nagroda publiczności dla najlepszego referatu trafiła do Karoliny Trąbki. Po podziękowaniach i zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia zakończył się pierwszy dzień konferencji. Na koniec jakże ciekawego dnia, odbyło się wieczorne zwiedzanie Starego Miasta we Wrocławiu oraz wieczór integracyjny przy wspólnym stole z uczestnikami konferencji.


Ryc. 1. Uczestnicy Konferencji Naukowej. (fot.Marzena Nowak KNSG UWr)

Drugi dzień konferencji był poświęcony sesji terenowej, gdzie o 6.30 na pl. Borna we Wrocławiu odbyła się zbiórka, gdzie następnie uczestnicy konferencji wsiedli do autokaru, który ich zawiózł do Szklar.

Po dotarciu na miejsce, studenci podzieleni na dwie grupy, udali się do nieczynnej już kopalni rudy niklu w sztolni „Robert”, gdzie pod opieką przewodnika przeszli otwartą w tym roku podziemną trasą edukacyjną. Podczas zwiedzania sztolni, uczestnicy poznali historię kopalni oraz zobaczyli występujące tutaj piękne minerały.


Ryc.2. Nieczynna kopalnia rudy niklu w sztolni „Robert” (fot. Marzena Nowak KNSG UWr)

Następnie uczestnicy autokarem przejechali do Barda Śląskiego i udali się pod Bardzką Górę, gdzie od prowadzących poznali wiek i genezę progu Sudetów, budowę geologiczną i rzeźbę terenu Gór Bardzkich, przyczyny i skutki osuwiska na stokach Bardzkiej Góry z roku 1598. Grupa zobaczyła również przełom antecedentny Nysy Kłodzkiej, która w tym miejscu przecina Góry Bardzkie oraz poznali dzieje Barda Śląskiego jako miejscowości związanej od XIII w. z kultem maryjnym.


Ryc. 3. Bardo Śląskie - Bardzka Góra, na zdjęciu dr Agnieszka Latoch (UWr). (fot.Marzena Nowak KNSG UWr)

Kolejnym miejscem, które zwiedzono był Narożnik w Górach Stołowych, na który uczestnicy weszli by móc podziwiać piękne widoki. Po zrobieniu sobie pamiątkowych zdjęć studenci poznali dzieje geologiczne i rozwój unikatowej w skali Polski płytowej rzeźby Gór Stołowych, ścisłe powiązania rzeźby terenu z budową geologiczną, koncepcje rozwoju rzeźby Gór Stołowych i ich poziomów morfologicznych, genezę piaskowcowych bloków skalnych rozrzuconych po Sawannie Łężyckiej oraz morfologię powykrotową na południowo-zachodnich stokach Rogowej Kopy.


Ryc. 4. Widok z Narożnika w Górach Stołowych. (fot.Marzena Nowak KNSG UWr)

Następnie udając się autokarem na obiad do Schroniska PTTK „Pasterka” przez Sawannę Łężycką, studenci podczas podróży podziwiali rozrzucone piaskowcowe bloki skalne. Po obiedzie uczestnicy udali się na Radkowskie Skały, gdzie już przy zachodzącym słońcu podziwiali formy skałkowe zbudowane z tzw. środkowego piaskowca ciosowego oraz piękną panoramę Gór Stołowych. Gdzie studenci zapoznali się z przyczynami zmiennej wysokości północno-wschodniego progu Gór Stołowych oraz z zróżnicowaną rzeźbą stoków w jego obrębie. Poznali procesy rzeźbotwórcze, które decydują o stopniowym cofaniu się progu, a także powstaniu wielkich lejów źródliskowych. Na koniec sesji terenowej uczestnicy zapoznali się obecnym stanem i perspektywami rozwoju geoturystyki w Górach Stołowych.


Ryc. 5. Radkowskie Skały. (fot. Marzena Nowak KNSG UWr)

W godzinach wieczornych wszyscy autokarem powrócili do Wrocławia, skąd indywidualnie powrócili do domów.

Agnieszka Kosowska, SKNG UŚ

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: