Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu ¦l±skiego

Odno¶niki do stron zwi±zanych tematycznie z SKNG

Strona Wydziału Nauk o Ziemi U¦ - http://www.wnoz.us.edu.pl/

Strona Uniwersytetu ¦l±skiego - http://www.us.edu.pl/

Strona dr hab. Mariusz Rzętały (opiekuna SKNG U¦) - http://ultra.cto.us.edu.pl/~mrz/

Strona Koła Naukowego Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego - http://www.knsg.uni.wroc.pl/

Strona Koła Naukowego Młodych Geografów "Geoholicy" Uniwersytetu Łódzkiego - http://nargeo.geo.uni.lodz.pl/~knmg/

Strona Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego - http://kolo.geo.uj.edu.pl/

Strona Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - http://www.stud.umk.pl/~skng/

Strona Wydawnictwa PWN - http://www.pwn.pl

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarz±d |  Działalno¶ć |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG U¦

Licznik odwiedzin: