L. Teper

Zainteresowania prywatne

Dalekie i bliskie wyjazdy na łono natury – z gitarą i kimś, kto lubi słuchać jej dźwięków pod gwiazdami

Favourite exercises (before 11:00 p.m.)

Long and short trips into the open - with my guitar and my dog and someone who loves to suffer listening to the sounds of three of us by the moonlight shadow

Back to homepage

Do strony domowej