Z powrotem do strony domowej

 

Uwaga studenci II roku geologii

Podaję zakres materiału obowiązującego do egzaminu z  WiertnictwA

 

 1. Klasyfikacje otworów wiertniczych
 2. Zakres stosowania metod wiertniczych (ręczne, maszynowe udarowe, małośrednicowe, normalnośrednicowe)
 3. Urządzenie, przewód, przyrząd i narzędzia stosowane w wierceniach ręcznych udarowych
 4. Urządzenie, przewód, przyrząd i narzędzia stosowane w wierceniach ręcznych obrotowych
 5. Urządzenie, przewód, przyrząd i narzędzia stosowane w wierceniach maszynowych udarowych
 6. Urządzenie, przewód, przyrząd i narzędzia stosowane w wierceniach maszynowych obrotowych
 7. Technologia wiercenia maszynowego obrotowego (zależności między prędkością mechaniczną a regulowanymi parametrami wiercenia)
 8. Robocza i eksploatacyjna konstrukcja otworu wiertniczego
 9. Iłowanie i cementowanie otworu
 10. Płuczka w otworze wiertniczym

typy płuczek

układy cyrkulacji

sposoby oczyszczania ze zwiercin

zadania w otworze

parametry

 1. Zabezpieczenie wylotu otworu przed niekontrolowanym wypływem mediów
 2. Urządzenia kontrolno-pomiarowe na wiertni
 3. Wiercenie w utrudnionych warunkach geologicznych (obwały ścian, zwężenie otworu, ucieczki płuczki, dowiercanie
 4. bituminów, zgazowanie płuczki)
 5. Wypadki wiertnicze i instrumentacja otworu
 6. Opróbowanie skał w różnych metodach wiercenia
 7. Zakres czynności dozoru geologicznego wierceń
 8. Profilowanie rdzenia wiertniczego

 

Z powrotem do strony domowej