Prof. dr hab. Lesław Teper

Zawartość strony:

Praca

Pełnione funkcje

Główne zainteresowania badawcze

Ważniejsze publikacje

Zajęcia ze studentami

Wdrożenia

Zainteresowania pozanaukowe

Powrót do strony domowej KGS

Informacje na temat pracy:

Katedra Geologii Stosowanej, Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Śląski

ul. Będzińska 60, p. 1210,

PL 41-200 Sosnowiec, Poland

tel.: 48-32-3689486,

fax.: 48-32-2915865

e-mail: leslaw.teper@us.edu.pl ,


Tytuł naukowy

Profesor nauk o Ziemi

Stopień naukowy:

Doktor habilitowany nauk o Ziemi

Szkoła:    

Technikum Geologiczne w Krakowie - 1973

Studia:               

Geologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach - 1980

Doktorat:              

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - 1988

Habilitacja:   

WNoZ, Uniwersytet Śląski w Katowicach - 1999

Nominacja:

- 2011

Stanowisko:            

Kierownik Zakładu Geologii Złóż - od 2000

 

Profesor nadzwyczajny - od 2001

Z powrotem na początek

Główne zainteresowania badawcze:

tektonika, tektonofizyka, geomechanika i geologia strukturalna, ze szczególnymi odniesieniami do: analizy mezostrukturalnej, porównań cech geometrii różnoskalowych obiektów tektonicznych (w tym badania fraktalności), poszukiwania związku tektoniki, metalogenii i sejsmiczności kompleksów pokrywowych ze strukturami głębokiego podłoża.

Z powrotem na początek

Ważniejsze publikacje (z łączami do streszczeń):

Rozprawa doktorska:

Teper, L. (1988). Określenie charakteru deformacji górotworu karbońskiego na podstawie badań niektórych geomechanicznych cech skał w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 175pp. (niepublikowana).

Rozprawa habilitacyjna:

Teper, L. (1998). Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 107pp.


Inne:

Żaba, J. i L. Teper (1989). Tectonic transport directions in the Izera Block (West Sudeten), Krystalinikum, 20, 131-150.

Teper, L., A. Idziak, G. Sagan i W. Zuberek (1992). New approach to the studies of the relations between tectonics and mining tremor occurrence on example of the Upper Silesian Coal Basin (Poland), Acta Montana, Ser. A, 2 (88), 161-177.

Teper, L. i G. Sagan, (1995). Geological history and mining seismicity in Upper Silesia (Poland), In: H.P. Rossmanith (ed.) Mechanics of Jointed and Faulted Rock, Balkema, Rotterdam, 939-943.

Teper, L. i A. Idziak (1995). On fractal geometry in fault systems of the Upper Silesian Coal Basin (Poland), In: H.P. Rossmanith (ed.) Mechanics of Jointed and Faulted Rock, Balkema, Rotterdam, 329-333.

Idziak, A. i L. Teper (1996). Fractality of spatial distributions of both faults and seismic events within Bytom syncline, Upper Silesia, Acta Montana, Ser. A, 9 (100), 65-72.

Sagan, G., L. Teper i W. M. Zuberek (1996). Tectonic Analysis of Mine Tremor Mechanisms from the Upper Silesian Coal Basin, Pure and Applied Geophysics, 147 (2), 217-238.

Idziak, A. i L. Teper (1996). Fractal Dimension of Faults Network in the Upper Silesian Coal Basin (Poland): Preliminary Studies, Pure and Applied Geophysics, 147 (2), 239-247.

Teper, L. (1996). Fault Dimensions and Displacements in Mining Area: Northern Part of the Upper Silesian Coal Basin, In: A. Idziak (ed.) Tectonophysics of Mining Areas, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 41-56.

Zuberek, W.M., L. Teper, A. Idziak i G. Sagan (1996). Tectonophysical Approach to the Description of Mining Induced Seismicity in the Upper Silesia, In: A. Idziak (ed.) Tectonophysics of Mining Areas, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 79-98.

Teper, L. (1996). Displacement - dimension relationships of faults cutting an area of induced seismicity, In: Seismology in Europe. European Seismological Commission, 25th General Assembly, Reykjavik, 187-192.

Idziak, A., L. Teper, W.M. Zuberek, G. Sagan i R. Dubiel (1997). Mine tremor mechanisms used to estimate the stress field near the deep-rooted fault in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, In: S.J. Gibowicz and S. Lasocki (eds.) Rockbursts and Seismicity in Mines, Balkema, Rotterdam, 31-37.

Zuberek, W.M., L. Teper, A. Idziak i G. Sagan (1997). Seismicity and tectonics in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, Proc. XIII Int. Congress on Carboniferous-Permian, Kraków. Pr. Państw. Inst. Geol., 157, 199-207.

Idziak, A., L. Teper i W.M. Zuberek (1999). Sejsmiczność a tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 98pp.

Teper, L. (2000). Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian Region of southern Poland, In: J.W. Cosgrove and M.S. Ameen (eds.) Forced Folds and Fractures. Geol. Soc. London. Spec. Publs. 169, 167-179.

Badera, J. i L. Teper (2002). Tectonic control of copper-molybdenum porphyry mineralization in the Myszkow deposit (South Poland), In: D. Koželj and R. Jelenković (eds.) Geology and Metallogeny of Copper and Gold Deposits in the Bor Metallogenic Zone, Qwerty, Bor, 115-122.

Malczewski, D., L. Teper, A. Sitarek i J. Dorda (2003). Some remarks on in situ gamma-ray spectroscopy in typical rocks of Karkonosze Izera Block (Sudetes, Poland). In: E.A. Goerlich et al. (eds.) Condensed Matter Studies with Nuclear Methods. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków, 239-244.

Malczewski, D., L. Teper i J. Dorda (2004). Assessment of natural and anthropogenic radioactivity levels in rocks and soils in the environs of Swieradow Zdroj in Sudetes, Poland, by in situ gamma-ray spectrometry. Journal of Environmental Radioactivity 73, 3, 233-245.

Cabała, J., L. Teper i T. Rutkowski (2004). Rock-mass deformation caused by zinc and lead ores mining in the Olkusz region (southern Poland). Acta Geodynamica et Geomaterialia 1, 1 (133), 47-58.

Cabała, J., E. Teper i L. Teper (2004). Mine-waste impact on soils in the Olkusz Zn-Pb ore district (Poland). In: M. Hardygóra et al. (eds.) Mine Planning and Equipment Selection, Balkema, Leiden, 755-760.

Cabała, J., E. Teper, L. Teper, E. Małkowski i A. Rostański (2004). Mineral composition in rhizosphere of plants grown in the vicinity of a Zn-Pb ore flotation tailings pond. Preliminary study. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, 65-73.

Lisek, A. i L. Teper (2004). Analiza rozmiarowych parametrów uskoków w KWK "Staszic"; klucz do interpretacji ewolucji stref uskokowych. Mat. XXVII Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 93-98.

Teper, L. i A. Lisek (2005). Typy rozkładu przemieszczenia na powierzchniach uskokowych w serii mułowcowej w OG “Staszic”, GZW, Mat. XXVIII Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 119-124.

Malczewski, D., L. Teper, G. Lizurek i J. Dorda (2005). In situ gamma-ray spectroscopy in common rock raw materials mined in Krakow vicinity, Poland. In: Naturally occurring radioactive materials (NORM IV), IAEA-TECDOC-1472. International Atomic Energy Agency, Vienna, 368-376.

Teper, L. i A. Lisek (2006). Analysis of displacement geometry: A tool for identifying kinematic type of fault. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. M-29 (395), 119-130.

Teper, L. (2007). Recent dynamics: An effective tool for probing deep interior of a Carboniferous coal basin. Dicengxue Zazhi (Journal of Stratigraphy) 31, 1, 227.

Cabala, J. i L. Teper (2007). Metalliferous constituents of rhizosphere soils contaminated by Zn-Pb mining in southern Poland. Water, Air, & Soil Pollution 178, 351-362.

Teper, L. (2007). Deep lithospheric structure and the Upper Silesian-Cracovian giant Zn-Pb ore deposits in Poland. Global Tectonics and Metallogeny 9, 59-65.

Teper, L. (2008). O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia. Prz. Geol. 56, 6, 481-485.

Teper, L. i A. Lisek (2010). Przestrzenna zmienność warunków deformacji górotworu w rejonie siodła głównego wyznaczona na podstawie badań geometrii uskoków. In: Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace Nauk. Uniw. Śl. 2764. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice, 14-26.

Vaněk, A., V. Chrastný, L. Teper, J. Cabala, V. Penížek i M. Komárek (2011). Distribution of thallium and accompanying metals in tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from a smelter-affected area. Journal of Geochemical Exploration 108, 1, 73-80.

Chrastný, V., A. Vaněk, L. Teper, J. Cabala, J. Procházka, L. Pechar, P. Drahota, V. Penížek, M. Komárek i M. Novák (2012).  Geochemical position of Pb, Zn and Cd in soils near the Olkusz mine/smelter, South Poland: Effects of land use, type of contamination and distance from pollution source. Environmental Monitoring and Assessment 184, 4, 2517-2536.

Vaněk, A., V. Chrastný, M. Komárek, V. Penížek, L. Teper, J. Cabala i O. Drábek (2013). Geochemical position of thallium in soils from a smelter-impacted area. Journal of Geochemical Exploration 124, 176-182.

Sutkowska, K., T. Czech, L. Teper i T. Krzykawski (2013). Heavy metals soil contamination induced by historical zinc smelting in Jaworzno. Ecological Chemistry and Engineering A 20, 12, 1441-1450.

Chrastný, V., E. Čadková, A. Vaněk, L. Teper, J. Cabala i M. Komárek (2015). Cadmium isotope fractionation within the soil profile complicates source identification in relation to Pb-Zn mining and smelting processes. Chemical Geology 405, 1-9.

Sutkowska, K. i  L. Teper  (2015). Impact of Solvay waste alkalinity on the leaching of heavy metals in a 100 year-old landfill. World Congress on the New Technologies (NewTech 2015). Barcelona. Paper 169, 169.1-169.4.

Sutkowska, K., L. Teper i M. Stania  (2015). Tracing potential soil contamination in the historical solvay soda-ash plant area, Jaworzno, Southern Poland. Environmental Monitoring and Assessment 187, 11: 704, 1-9.

Vaněk, A., Z. Grösslová, M. Mihaljevič, J. Trubač, V. Ettler, L. Teper, J. Cabala, J. Rohovec, T. Zádorová, V. Penížek, L. Pavlů, O. Holubík, K. Němeček, J. Houška, O. Drábek i C. Ash (2016). Isotopic tracing of thallium contamination in soils affected by emissions from coal-fired power plants. Environmental Science & Technology 50, 18, 9864-9871.

Sutkowska, K., L. Teper, A. Vaněk, T. Czech i A Baran (2017). Effect of historical zinc processing on soil: A case study in Southern Poland. NewTech 2017, International Academy of Science, Engineering and Technology, Ottawa, 110.1-110.4.

Vaněk, A., Z. Grösslová, M. Mihaljevič, V. Ettler, J. Trubač, L. Teper, J. Cabala, J. Rohovec, V. Penížek, T. Zádorová, L. Pavlů, O. Holubík, O. Drábek, K. Němeček, J Houška i C. Ash (2017). Tracing thallium contamination of soils using isotopes. Geophysical Research Abstracts 19, EGU2017-2986-1.

Vaněk, A., Z. Grösslová, M. Mihaljevič, V. Ettler, J. Trubač, V. Chrastný, V. Penížek, L. Teper, J. Cabala, A. Voegelin, T. Zádorová, V. Oborná, O. Drábek, O. Holubík, J. Houška, L. Pavlů i C. Ash (2018). Thallium isotopes in metallurgical wastes/contaminated soils: A novel tool to trace metal source and behavior. Journal of Hazardous Materials 343, 78-85.

Sutkowska, K., L. Teper, A Vaněk i T, Czech (2018). Revealing the distribution and bioavailability of Zn, Pb and Cd in soil at an abandoned Zn processing site: The role of  spectrometry techniques. Acta Physica Polonica A 134, 1, 438-441.

Zobacz też:

Nizicki, R. i L.Teper (1999). Z badań strukturalnych systemu uskoku kłodnickiego. Mat. XXII Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 101-106.

Nizicki, R. i L. Teper (2002). Przebieg i wykształcenie strefy uskokowej uskoku kłodnickiego w OG KWK Halemba. Mat. XXV Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków,115-121.

Nizicki, R. i L. Teper (2002). Porównanie stopnia tektonicznego zaangażowania skrzydła wiszącego i zrzuconego uskoku kłodnickiego na przykładzie OG KWK Halemba. Mat. XXV Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 109-114.

Nizicki, R. i L. Teper (2003). Uskok kłodnicki - uwagi na temat przebiegu, dystrybucji przestrzennej uskoków towarzyszących oraz wieku deformacji. Mat. XXVI Symp. "Geologia Formacji Węglonośnych Polski", AGH, Kraków, 115-120.

Badera, J. i L. Teper (2004). Sto lat eksploatacji złoża miedzi i złota Bor (Serbia). Prz. Geol. 52, 12, 1133-1138.

Sutkowska, K. i  L. Teper (2012). Antropogeniczne formy miejskiego krajobrazu pogórniczego na przykładzie Jaworzna. Prz. Górn. 68, 2, 70-77.

Z powrotem na początek

Wdrożone prace naukowo-badawcze:

15 dokumentacji i ekspertyz geologicznych dotyczących złóż surowców energetycznych, skalnych i chemicznych oraz zagadnień ochrony środowiska obszarów uprzemysłowionych

Wykaz prac zastosowanych w praktyce

Zajęcia ze studentami:

1. Wykłady

- Geologia fizyczna

- Geologia złóż surowców skalnych i chemicznych

- Mechanika skał z elementami mechaniki   górotworu

- Zagadnienia prawne w górnictwie i geologii

- Wiertnictwo

- Geneza formacji złożowych

2. Ćwiczenia

- Geologia złóż surowców skalnych i chemicznych

- Ćwiczenia terenowe z geologii

- Ćwiczenia terenowe z geologii i ekonomiki złóż

- Ćwiczenia terenowe z górnictwa

- Ćwiczenia terenowe z wiertnictwa

- Praktikum z geologii stosowanej

+ seminaria, ćwiczenia indywidualne w terenie, konsultacje

·         promotor i recenzent prac magisterskich i doktorskich

Informacja dla studentów I roku Ochrony Środowiska!!!

Informacja dla studentów I roku Geofizyki!!!

Informacja dla studentów II roku Geologii (egzamin z wiertnictwa)!!!

Informacja dla I roku MU Geologii i studentów studiów m/wydziałowych (prawo)!!!

Informacja dla studentów I roku MU OLZ!!!

Informacja dla studentów III roku Studium Doktoranckiego!!!

Informacja dla studentów I roku MU Ochrony Środowiska!!!

Z powrotem na początek

Pełnione funkcje:

- zastępca dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim    

- członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

- ekspert Zespołu Kierunków Studiów Przyrodniczych Państwowej Komisji Akredytacyjnej

- koordynator wydziałowy współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk o Ziemi z instytucjami nauczającymi geologię w krajach wspólnoty europejskiej (program SOCRATES-ERASMUS)

- przewodniczący i wiceprzewodniczący Prezydium Komisji Nauk Geologicznych katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk (1995-2006)

- członek Komisji Zasobów Kopalin Przy Ministrze Środowiska (2006-2010)

Z powrotem na początek

Powrót do strony domowej KGS

Ostatnio zmodyfikowany: 6-12-2018